WIERSZYKI
Normalnie
Slowa to poemat , Milosc ich ukojenie , A tak piekna i madra Dziewczyna jak Ty , to moje natchnienie .

Bez kropek i przecinków
Slowa to poemat Milosc ich ukojenie A tak piekna i madra Dziewczyna jak Ty to moje natchnienie

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
Slowa To Poemat Milosc Ich Ukojenie A Tak Piekna I Madra Dziewczyna Jak Ty To Moje Natchnienie

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
SlowaToPoematMiloscIchUkojenieATakPieknaIM
adraDziewczynaJakTyToMojeNatchnienie

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -