WIERSZYKI
Normalnie
Wesołych świąt, pełnego brzuszka, humoru dobrego, sylwka pijanego. Dużo przyjemności, jedynej miłości, kogoś u boku. Tego Ci życzy...

Bez kropek i przecinków
Wesołych świąt pełnego brzuszka humoru dobrego sylwka pijanego Dużo przyjemności jedynej miłości kogoś u boku Tego Ci życzy

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
Wesołych świąt Pełnego Brzuszka Humoru Dobrego Sylwka Pijanego Dużo Przyjemności Jedynej Miłości Kogoś U Boku Tego Ci życzy

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
WesołychświątPełnegoBrzuszkaHumoruDobr
egoSylwkaPijanegoDużoPrzyjemnościJedynej
MiłościKogośUBokuTegoCiżyczy

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -