WIERSZYKI
Normalnie
Gdy gwiazdki swieca na niebie Mikolaj leci do Ciebie, by dac Ci piekne prezenty i przeslac usmiech swoj swiety.

Bez kropek i przecinków
Gdy gwiazdki swieca na niebie Mikolaj leci do Ciebie by dac Ci piekne prezenty i przeslac usmiech swoj swiety

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
Gdy Gwiazdki Swieca Na Niebie Mikolaj Leci Do Ciebie By Dac Ci Piekne Prezenty I Przeslac Usmiech Swoj Swiety

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
GdyGwiazdkiSwiecaNaNiebieMikolajLeciDoCieb
ieByDacCiPieknePrezentyIPrzeslacUsmiechSwo
jSwiety

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -