WIERSZYKI
Normalnie
Lepiej nic nie mowic i byc uwazanym za idiote niz odezwac sie i rozwiac zludzenia

Bez kropek i przecinków
Lepiej nic nie mowic i byc uwazanym za idiote niz odezwac sie i rozwiac zludzenia

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
Lepiej Nic Nie Mowic I Byc Uwazanym Za Idiote Niz Odezwac Sie I Rozwiac Zludzenia

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
LepiejNicNieMowicIBycUwazanymZaIdioteNizOd
ezwacSieIRozwiacZludzenia

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -