WIERSZYKI
Normalnie
Zawsze Dziadziuś o wnuki troszczy się, pamięta... Toż Mu sczęścia i zdrowia dziś życzą wnuczęta...

Bez kropek i przecinków
Zawsze Dziadziuś o wnuki troszczy się pamięta Toż Mu sczęścia i zdrowia dziś życzą wnuczęta

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
Zawsze Dziadziuś O Wnuki Troszczy Się Pamięta Toż Mu Sczęścia I Zdrowia Dziś życzą Wnuczęta

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
ZawszeDziadziuśOWnukiTroszczySięPamięta
TożMuSczęściaIZdrowiaDziśżycząWnucz
ta

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -