WIERSZYKI
Normalnie
Czesc kochany moj betonie to nie bylo w dobrym tonie wybacz jednak niescislosci daj mi wiecej twej czulosci napisz prosze co tam slychac by z tesknoty wciaz nie wzdychac

Bez kropek i przecinków
Czesc kochany moj betonie to nie bylo w dobrym tonie wybacz jednak niescislosci daj mi wiecej twej czulosci napisz prosze co tam slychac by z tesknoty wciaz nie wzdychac

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
Czesc Kochany Moj Betonie To Nie Bylo W Dobrym Tonie Wybacz Jednak Niescislosci Daj Mi Wiecej Twej Czulosci Napisz Prosze Co Tam Slychac By Z Tesknoty Wciaz Nie Wzdychac

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
CzescKochanyMojBetonieToNieByloWDobrymToni
eWybaczJednakNiescislosciDajMiWiecejTwejCz
ulosciNapiszProszeCoTamSlychacByZTesknotyW
ciazNieWzdychac

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -