WIERSZYKI
Normalnie
Z okazji Swiat Bozego Narodzenia i Nowego Roku zyczenia zdrowia, wielu dobrych dni i wszelkiej pomyslnosci przesyla ...

Bez kropek i przecinków
Z okazji Swiat Bozego Narodzenia i Nowego Roku zyczenia zdrowia wielu dobrych dni i wszelkiej pomyslnosci przesyla

Bez kropek i przecinków i z dużych liter
Z Okazji Swiat Bozego Narodzenia I Nowego Roku Zyczenia Zdrowia Wielu Dobrych Dni I Wszelkiej Pomyslnosci Przesyla

Bez spacji i każdy wyraz z dużej litery
ZOkazjiSwiatBozegoNarodzeniaINowegoRokuZyc
zeniaZdrowiaWieluDobrychDniIWszelkiejPomys
lnosciPrzesyla

Komentarz

Autor

MENU

  Ubieranki    
- - - -